Banstatus

Våren 2015
Jämfört med 2014, som också var ett mycket tidigt år, så är banan i mycket god kondition och de flesta greener har övervintrat väl. Enda orosmolnen i skrivande stund är hål 5 och 8 där för lite sol och vind nått dessa greener. De har dressats (tillsammans med alla andra greener) och såtts om redan, marktemperaturen har dock inte kommit upp i mer än +4 och gräset vill gärna ha +8 för att växa. På sikt kanske det bäste vore att gallra öster och söder om greenerna!?

Arbetet ute på banan kom igång tidigt och alla greener och tees fick tidigt gödning och vatten. Under städdagen som var fylldes en del bunkrar på med sand, samtidigt som det mesta riset bortforslades och flisades. Fokus just nu har legat på de nya tees som mättes ut ifjol, för att dessa ska kunna sås måste vatten dras från befintliga sprinklers och detta har tagit mycket tid. Just nu så finns det vatten på hål 1, 10, 11 och 17. Hål 17 som är viktigast att få igång, kommer att förses med färdiggräs så snart vädret tillåter. Normalt så plöjs vattenledningarna ned, men pga. mycket sol, vind och lite nederbörd är marken väldigt hård vilket gör att arbetet går väldigt sakta framåt.

I korthet så kan man säga att det ser bra ut :)

 

Staffan Tärnbrant