Lokala regler

Lokala regler för Eda Golfklubb 2018

Alla regelhänvisningar avser ”Regler för golfspel 2016”

SGF:s Regelkort 2018 gäller

Följande markeringar gäller för banan. Banmarkering: Vit - Out of bounds, Vit-Svart - Intern out of bounds, Gul - Vattenhinder, Röd - Sidovattenhinder, Blå - Mark under arbete (MUA), Blå-Vit - MUA-Spel förbjudet.

2 LOKALA REGLER

2.1 INTERN OUT OF BOUNDS (Regel 27) Out of bounds mellan hål 10 och hål 11 gäller endast vid spel på hål 11. Vid spel på hål 10 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.

2.2 VATTENHINDER (Regel 26-1) Alla omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret

2.3 DROPPZONER Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret på hål 12 och 17 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även om denna droppzon är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/sidovattenhindret

Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del B 8 Anm.

Sidovattenhinder vid green med droppzon
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid green på hål 3, 8, 17 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret. Vid droppning i droppzon ska bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del B 8 Anm.

2.4 Vattenhinder på hål nummer 10

När man spelar på hål 10 och hamnar i diket som är på hål nummer 11 kan man betrakta detta som ett sidovattenhinder.Detta gäller från outlinjens gräns till dammens början.

2.5 ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN (MUA MM) Regel 25-1

  • Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.
  • Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet, Regel 25-2, är mark under arbete.
  • Dräneringar täckta av singel på hela spelfältet är mark under arbete. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. OBS är det en dränering som ligger i ett vattenhinder så gäller regler för vattenhinder och ej 25-1.

2.5 AVSTÅNDSMARKERINGAR
Alla avståndsmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål enligt Regel 24-2. Alla avståndsmarkeringar visar avståndet till greenens mitt.

Plikt för brott mot lokala regler: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.